Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Passivhus’

I Sverige finnes flere nettsteder der man kan hente inspirasjon, informasjon og fakta om ekoboliger, grønn arkitektur og bærekraftige bygg. Et slik sted er Ekohus.nu, et annet er Ekohus.net og et tredje er Passivcentrum.se. Begge nettstedene har informasjon om leverandører, bilder på ekobygg, forslag til oppvarmningsløsninger, byggemåter, materialer etc. Noen leverandører som finnes i det svenske markedet for ekoboliger er Rekohus, Honkalot, Eco Relief i Brålanda, Ekologibyggarna, Globalhus i Uddevalla, SBI Future Living i Svenljunga og Svenska Klimathus. Emrahus (se bildet nedenfor) leverer passivhus i det svenske markedet og Lågenergihus AB leverer også boliger i dette markedet.

Viktig og si er at det nå begynner å bli en trend å snakke om grønn arkitektur, lågenergihus, eko- og passivboliger. Da det finnes flere ulike navn for energieffektive boliger er det viktig å hente informasjon om hva man faktisk får når man bruker en av disse leverandørene, og hva man kjøper når man kjøper det ene eller det andre.

Hvis man synes at jungelen av leverandører er uoversiktlig kan man istedenfor bruke en arkitekt som hjelper til med å lage den boligen man er ute etter, basert på bærekraftighet i byggeprosessen, miljøvennlighet i materialbruken, energieffektivitet i boligen etc. En slik arkitektbyrå er Grön Linje Arkitektkontor i Göteborg som er Internasjonelt sertifiserade Passivhusarkitekter gjennom Passivhaus Institut Darmstadt.

Hvis man ønsker å bygge energieffektivt kan det være lurt å sjekke litt hva som skjer på den svenske siden av grensen. Det er så mye nytt som skjer innenfor dette området så det gjelder å følge med. Bildet er lånt i fra Emrahus sine hjemmesider.

Read Full Post »

For alle som vurdrer å bygge et passivhus er Hardangerliving en interessant blogg som omhandler saken. Arkitektene Håvard Skarstein (Pir2 Arkitektkontor) og Myrna Becker har tegnet huset.

 

Read Full Post »

Boligeiere og de som planlegger å bygge bolig kan ved enkle tiltak redusere energibruk i eksisterende bolig eller i den fremdigige boligen. Energiprisen vil trolig forsette å være høy og det medfører også rom for investeringer som vil gi lavere forbruk. Enøk i Norge kan hjelpe til med å gi gode råd til både de som eier bolig og de som skal bygge.

Når man planlegger å bygge er det jo interessant å vite hva det snakkes om. Vi hører lavenergibolig, passivhus, bio-energihus, minienergibolig, nullenergibolig. Men hva betyr det? I vårt samfunn står bebyggelse for nær40% av det totale energiforbruket, det er derfor nødvendig at vi begynner å bygge boliger som påvirker miljøet mindre og bruker mer fornybar energi.

Lavenergibolig er en av de første betegnelsene på boliger som har lavere energiforbruk enn de boligene som bygges etter generelle retningslinjer og byggeforeskrifter. Dette er en internasjonalt brukt betegnelse og innefatter samtlige boliger som er energigjerrige.

Passivhus er en metode som brukes for å oppnå en svært energieffektiv bygning på en kostnadseffektiv måte. Passivhus er en internasjonal term som er blitt utviklet av Wolfgang Feist på Passivhusinstituttet (PHI). (Se bilde på et Passivhus i Tyskland nedenfor til høyre) Det første passivhuset ble bygget i 1991 i Tyskland. Det finnes stor erfaring med Passivhus i Schweiz, Tyskland og Østerrike.

Minienergiboliger er noe som er blitt fremlagt av Forum for energieffektive bygninger (FEBY) i Sverige. Tanken er at minienergiboliger skal være energieffektive på lik linje med Passivhus men med hensyn tatt til nordisk klima. Man fokuserer på fornybar energi og det er påkrevd at man for denne typen boliger fokuserer på kvaliteten til den energien som brukes for oppvarming i boligen. Det vil si at man i tillegg til å lage en lavenergibolig også vurderer hvor energien som brukes kommer ifra.

Bio-energihus handler om bruken av bioprodukter som fyringsmateriell, f.eks. pellets. I noen land får man investeringsstøtte for å installere nødvendig utstyr og for å tilpasse en bolig for bruk av denne formen av oppvarming. Bruk av solpanel og regnvannoppsamling er også ting som oppfordres for å bygge et bio-energihus.

Nullenergibolig er boliger som selv produserer den energien boligen trenger. Bellona har bl.a. en målsetting om at vår bygningsmasse i fremtiden skal gå ifra å være en forbruker av energi til å være en netto energiprodusent. Solenergi, gråvannsgjennvinning, ressurseffektiv byggeprosess er viktige elementer for nullenergiboliger. For norske boliger kan vinteren være et problem i forhold til få soltimer og kuldegrader, men under en stor del av året skal også en norsk bolig bygget etter disse foreskriftene kunne være netto energiprodusent.

Utviklingen av produkter og tjenester til denne typen byggeprosjekter øker i rask takt, arkitekter spesialiserer seg på grønn arkitektur, vanngjennvinning- og solenergiprodukter blir rimeligere og får bedre ytelse.

Det finnes også mange eksempler på boligprosjekter som allerede er gjennomført med stor sukksess å hente erfaringer fra. Det gjør at industrien både blir bedre på å jobbe med energiforbruk, og at kundene blir mer interessert av å kjøpe denne typen teknologi.

Boligene ser også mer og mer ut som boliger vi kan tenke oss å bo i. Kanskje noe å tenke på når du planlegger å bygge din neste drømmebolig?

 

 

 

 

Read Full Post »