Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Josef Frank’

Josef Frank (1885 – 1967)

Josef Frank ble født i Wien men emigrerte til Sverige i 1933. Hans liv kan karakteriseres som et liv i stadig rørelse. Hans arbeid bidro til at redefinerte svensk modernisme og det strekker seg fra arkitektur til møbler, glass og tekstiler. Josef Franks fantasi og kreativitet har gett seg uttrykk i vilt forskjellige arbeider og det er vanskelig å plassere Frank i noen spesiell stilart til tross for at han i hovedsak blir sett på som modernist.

I Falsterbo, Sverige tegnet Josef Frank en håndfull sommerhus for venner og familie i årene etter han ankom landet. Husene er tegnet etter modernismens prinsipper og står i dag, snart 70 år senere, frem som enkle og funksjonelle sommerhus, men noen av husene bær preg av å være mer påkostede og med flere kreative løsninger enn de andre. Franks innflytelse på svensk byggestil og innredningsnormer har vært stor og gjennom virksomheten Svenskt Tenn, fant Frank sitt kreative hjemmested frem til sin død i 1967. Svenskt Tenn åpnet i oktober 1924 i Stockholm av gründeren Estrid Ericson (1894-1981). Hun arbeidede med flere kjente svenske kunstnere men det var først da samarbeidet med arkitekturprofessor Josef Frank kom i gang i 1934 som Svenskt Tenn fikk sitt absolutte gjennombrudd. Sammen skapte Ericson og Frank møbler, tekstiler og innredningsformål som ennå i dag er fundamentet til Svenskt Tenn. I årene 1909-1950 designet Frank over 200 mønster, mange hvilke er i stor kontrast til de lineære, kantete og stramme mønster som modernismen og Bauhausskolen stod for.

Josef Frank ble i Sverige til sin død i 1967 til tross for at man i Østerrike prøvde å få ham hjem etter krigen. I 1965 ble Frank tildelt den Østerrikske Statsprisen for Arkitektur og hans bidrag til moderne Østerriksk arkitektur blir satt i samme rekker som arbeidene til Otto Wagner, Adolf Loos og Josef Hoffmann. Frank fikk sin utdannelse ved den Tekniske Høyskolen i Wien. Mellom 1919 – 1925 arbeidet Frank som lærer for Byggkonstruksjoner ved Kunstgewerbeschule i Wien. Grunnlaget for Franks tanker om moderne arkitektur var eneboligen og hans aller mest fantasifulle tegninger viser flere villaer i ulike former og fasonger, eneboliger som dessverre aldri ble bygget. Frihetstankene i Franks hode gir seg sterke uttrykk i både hans arkitektur og design av møbler og tekstiler.

Josef Frank må regnes som en av modernismens banebrytende arkitekter.

Mer om Josef Frank se: http://eng.archinform.net/arch/957.htm?ID=b5gk1sj47eis2ttjqkltrlpuh3

Read Full Post »