Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Grønn arkitektur’

Ecoboliger av halm er ikke akkurat det det finnes flest av i Norge. Men det er et miljøvennlig materiale, og det begrenser nødvendigvis ikke arkitekturen. Mange tidlige halmhusprosjekt har vært koblet til mennesker som har valgt en 100% naturvennlig levestil og derfor har halm fått en litt «alternativ» merkelapp. Men som byggematerial er halm faktisk svært positivt, det er bl.a. giftfritt, krever lite energi og er rimelig.  På nettstedet Halmhuset kan man f.eks. få kjøpt en bok om et halmhusprosjekt. Boligen får du sett på bildet til ovenfor.

Plantegningen ser du i bildet til høyre. Trykk på det for å forstørre det.

Boligen har ikke noen spesielle særpreg kun fordi den har isolasjon av halm, kun noe tykkere vegger.

Et annet nettsted som tilbyr en bok om sitt halmhusprosjekt er A house of Straw. Carolyn Roberts og hennes hjelpere bygget en halmstråbolig til kun $50.000. En bolig som bruker kun 5-10 kwh per døgn.

Andrew Morrison tilbyr e-kurs i halmhusbygging på nettstedet StrawBale. Den svenske ideelle foreningen Etik og Energi gir mye informasjon på sitt nettsted om energiriktig, miljøvennlig og bærekraftig husbygging.

Byggentreprenøren NCC utførte i slutten av 2011 en undersøkelse som viste at tre av fire er villige til å betale for å bo i en energieffektiv bolig. Fire av fem er også villige til å forhøre seg om boligen er bygget på en miljøvennlig måte. Dette er gode nyheter for fremtiden.

Read Full Post »

I Sverige finnes flere nettsteder der man kan hente inspirasjon, informasjon og fakta om ekoboliger, grønn arkitektur og bærekraftige bygg. Et slik sted er Ekohus.nu, et annet er Ekohus.net og et tredje er Passivcentrum.se. Begge nettstedene har informasjon om leverandører, bilder på ekobygg, forslag til oppvarmningsløsninger, byggemåter, materialer etc. Noen leverandører som finnes i det svenske markedet for ekoboliger er Rekohus, Honkalot, Eco Relief i Brålanda, Ekologibyggarna, Globalhus i Uddevalla, SBI Future Living i Svenljunga og Svenska Klimathus. Emrahus (se bildet nedenfor) leverer passivhus i det svenske markedet og Lågenergihus AB leverer også boliger i dette markedet.

Viktig og si er at det nå begynner å bli en trend å snakke om grønn arkitektur, lågenergihus, eko- og passivboliger. Da det finnes flere ulike navn for energieffektive boliger er det viktig å hente informasjon om hva man faktisk får når man bruker en av disse leverandørene, og hva man kjøper når man kjøper det ene eller det andre.

Hvis man synes at jungelen av leverandører er uoversiktlig kan man istedenfor bruke en arkitekt som hjelper til med å lage den boligen man er ute etter, basert på bærekraftighet i byggeprosessen, miljøvennlighet i materialbruken, energieffektivitet i boligen etc. En slik arkitektbyrå er Grön Linje Arkitektkontor i Göteborg som er Internasjonelt sertifiserade Passivhusarkitekter gjennom Passivhaus Institut Darmstadt.

Hvis man ønsker å bygge energieffektivt kan det være lurt å sjekke litt hva som skjer på den svenske siden av grensen. Det er så mye nytt som skjer innenfor dette området så det gjelder å følge med. Bildet er lånt i fra Emrahus sine hjemmesider.

Read Full Post »

Når TEK10 (for mer informasjon sjekk nettsiden for byggeregler her) tok over for TEK07 var det ikke de store forandringene som kom. Noen av endringene var skjerpet krav til årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad, strengere krav til bruk av glassareal (maks 20% av oppvarmet areal BRA) og forbud mot å installere oljekjel. TEK 10 innholder at alle bygg må oppfylle bestemte minstekrav. Dette er for å sikre at standarden til den enkelte bygningsdel ikke senkes under det akseptable gjennom tekniske bytter og omfordeling av tiltak. Minstekravene omhandler U-verdier for yttervegger, tak, gulv og vinduer/ dører, samt krav til lufttetthet og solskjerming, men ikke varmeveksling osv. Men hvis man da ønsker å gå et skritt lenger, å bygge en enn mer energieffektiv bolig? Hva sikter man til da? Hva er en Ecobolig i Norge?

Norges forskningsråd og NTNU samlet seg i 2009 om å etablere et forskningssenter rundt ideen med Zero Emission Buildings (boliger med null utslipp). I norsk arkitektur og forskning pågår nå arbiedet med å lage et norsk passivhus. Et hus som står for bærekraftighet igjennom hele linjen. I slutten av 2011 fikk Norges forskningsråd en søknad fra en rad intressenter i norsk boligbygging om å få muligheten til å evaluere boliger med lav energibehov (EBLE).

Mesterhus var først ut i 2010 å leverere et kataloghus i henhold til passivhusreglene. I mai 2010 kunne en familie i Bodø flytte inn i kataloghuset Karita (bilde til venstre). En bolig som i tillegg til å følge TEK10 hadde ekstra isolasjon, tykkere vegger og dermed lavere energibruk. For å lykkes med å lage gode norske passivhus er det flere ting de fleste er enige om at man bør vite mer om og finne gode løsninger til. Bl.a. må man finne ut hva reell energibesparelse i forhold til TEK10 faktisk er, man må få vite mer om hvordan det er å bo i et passivhus, det må undersøkes hvilken risiko det er for fukt i konstruksjoner og hvordan hele byggeprosessen skal være en del av en bærekraftig arkitektur.

Uansett hva en energieffektiv og bærekraftig bolig vil ha for navn i fremtiden er det meget spennende å følge med på hva som skjer innenfor forskningen på dette området. Med forskning og erfaring vil vi kunne oppnå god grønn norsk arkitektur som også vil tåle dagens lys i forhold til god design.

Flere og flere norske ecoboliger blir nå bygget, med liten påvirkning på miljøet, og som samtidig er pene å se på. Jeg håper at Stordalen og andre prominente boligkjøpere begynner å etterspørre grønne løsninger, da vil det gå raskere til vi andre får det også.

 

 

 

Read Full Post »

I Cascade foothills in Stanwood, i staten Washington, USA, har en lokal arkitekt, Designs Northwest Architects, ferdigstilt the Thomas Eco-House.  Byggherrens ønske om energieffektivitet og bærekraftighet ble satt i fokus for hele prosessen. Det er brukt isolert lettbetong både i innvendige og utvendige vegger, varmepumpe og store vinduer i sør for å få inn sollys. Jeg er usikker på hvor mye Eco denne boligen er i forhold til normal nordisk byggeskikk, men for å være i USA er dette grønn arkitektur deluxe.

Med tanke på klimaet der boligen er oppført skal det ikke ekskluderes at energibruken er kraftig redusert i forhold til andre boliger i området som normalt bruker betydelig mindre isolasjon i henhold til amerikanske byggningsnormer.

Men det er svært interessant at man løfter frem betong som byggematerial i eco-sammenheng, og viser frem en så flott enebolig. Det er meget store fordeler med lettbetong som byggematerial også i forhold til inneklima, og særlig i en fire etasjers bolig med store vinduer.

Boligen har tilsammen fire soverom, tre stuer hvorav stuen i entréetasje er koblet sammen med kjøkkenet og består omtrent av hele arealet i etasjen. Stuen i tredje etasje ligger trukket tilbake som et mezzanine med flott utsikt både ned i stuen og utover gjennom de store vinduene. Gjesterom, media- og familerom ligger i nederste etasjen. Tilsammen har boligen tre baderom og et toalett. Dette er standard i USA, men ville trolig ikke gå igjennom som grønn arkitektur i et nordisk perspektiv med tanke på fokus på lav vannforbruk og energisløsing.

Eco-bolig, og grønn arkitektur defineres ulikt, og selvfølgelig har både byggetradisjoner og klima innvirking på hva vi kaller for eco. The Thomas Eco-House er en amerikansk Eco-bolig, som er betydelig mer energieffektiv og bærekraftig enn mange andre amerikanske eneboliger, og fremforalt viser den vei for amerikanske boligkjøpere at det er mulig å lage bedre boliger som både er energieffektive samtidig som de er pene å se på. Bildene er lånt ifra siden myinteriordesign.us.

Read Full Post »

I september 2007 utlyste American Institute of Architects avdeling i Houston en konkurranse som i kjølvannet av Katrina skulle gi beboerne i kyststrøkene i Texas miljøvennlige og rimelige boliger. Konkurransen ble hetende The 99 k house competition, fordi alle boligene som var med skulle kun koste USD 99.000 for kjøperne. Vinnerne ble Robert Humble, Joel Egan, Ben Spencer, Owen Richards, Tom Mulica, and Kate Cudney, with Hybrid / ORA, Seattle, Washington (se boligen til høyre).

Flere av finalistene kom frem med meget spenstige forslag. Noen som absolutt ville vært praktiske boliger også i Norge. Noen forandringer i forhold til isolasjon ville være naturlig å tro måtte til da Texas og f.eks. Vestfold har svært forskjellige klima.

Boligen på bildet nedenfor er i ren bungalowstil med tre soverom, to stuer, kjøkken og to baderom. Store terrasser får denne boligen til å ligne en moderne versjon av Case study-boligene fra 40-60 årene.

Det at en bolig har gitte rammer for hvor dyr det kan være krever mye av arkitektene. For fortsatt er den noen variabler som må til for at en familie skal ha anledning å bruke et bygg som sin helårsbolig.

En annen finalist, se bilde nedenfor til høyre, er #99086 fra arkitektfirmaen Don Daugherty Architects i Dorchester, MA. Boligen bruker høyden for å lage en illusjon om størrelsen, som er beskjeden i forhold til standardboliger i Norge. Men boligen innholder tre soverom, stue og stort kjøkken i en meget god plantegning.

Jeg liker svært godt innslipp av lys i andre etasje og bruken av forskjellige materialer i fasaden som lager et spennende uttrykk.

Sjekk ut flere finalister på hjemmesiden til the 99 k house competition. Det er interessant hva gode arkitekter klarer av til tross for høye krav på bærekraftighet, pris og kreative løsninger.

Bildene er lånt ifra hjemmesiden til the 99 k house competition.

Read Full Post »

For ti år siden ble miljøvennlig arkitektur fortsatt sett på som noe alternativt. Bruken av sparedusj, regnvann, drivhuslignende boliger gjerne under gresstak eller helst under hele gressplenen var måten det ble gjort på. Men tiden går, og med tiden forandres mye takk og pris. Grønn arkitektur, med fokus på bærekraftighet i alt ifra materialebruk, byggeprosess og livsløp har virkelig gjort gjennombrudd de siste par årene, og nå finner vi arkitekter i hele verden som bruker mer og mer av sin tid på å lage drømmearkitektur som vår verden tåler.

Truro Residence nær Boston (se bildet til venstre) er på over 500 kvadratmeter. Det er delt i to slik at man kan «lukke» sovedelen om dagen og hoveddelen om natten. Boligen har solpanel på taket, varmegjenvinning, isolasjon av ypperste kaliber. Materialene i boligen er gjenvinningsbare. Boligen er designet av Zero Energy Design.

Det skal sies at boligen er bygget i et noe varmere klima enn her i Norge, men det at boligen har et nær nullbudsjett i forhold til energiforbruk og er helt gjenvinningsbar gjør den meget interessant da den har hele syv soverom og åtte baderom.

Den neste boligen som ikke helt ser ut som et drivhus under gressplen er The Shell Villa av japanske ARTechnic. Det fire mann store byrået har blitt publisert i et stort antall blader siden oppstarten i 2008 og har et drøyt titalls boligprosjekter bak seg. Den ultramoderne boligen flyter i et med naturen samtidig som det stikker ut og viser seg frem som en moderne bolig både fra inn og utsiden.

Tommie Wilhelmsens bolig på Rennesøy (se bilde nedenfor) er på 120 kvadratmeter og er både pen og se på og funksjonell. Boligen ligger meget flott til og har utsikt over havet.

Mange kjøpere blir mer og mer interessert i bærekraftighet, energiforbruk og gjenvinning i forhold til boligen. Det er en viktig trend og det gir arkitektene en utfordring i forhold til at de må tenke nytt, finne nye materialer, forandre gamle tanker og komme med nye ideer. Det er bra for bransjen, bra for verden. Grønn arkitektur er ikke en trend men en nødvendighet – og dessuten noe kjøperne etterspør. Jeg tror at vi vil se en betydelig økt produksjon av grønne boliger i årene som kommer. Boliger som ikke oser drivhus, men moderne arkitektur med funksjonelle løsninger og god design.

Det 300 kvadratmeter store Malibu 5 i California er tegnet av Kanner Architects. Boligen er produsert av gjenvunnet materiale og tegnet for å minimere energiforbruken. Solpaneler, bruk av sjøbrisen som air condition, solvarmet vann i tanker på taket som brukes til oppvarming, effektiv isolasjon gjør denne eco-boligen rett i tiden.

Kanner Architects er blitt belønnet mangfoldig for sin arkitektur og Malibu 5 er en av flere boliger selskapet har tegnet med eco-fortegn.

Jeg håper på å få se mer og mer arkitektur av denne klassen i fremtiden. Grønn arkitektur forandrer verden. Jeg tørr å påstå at grønn arkitektur vil ha stor effekt på hvordan vi ser på våre liv og hvordan vi vil leve våre liv i fremtiden. Det vil bli enn mer fokus på grønn utvikling på flere områder, vi vil definitivt kjøre elbil, bruke tid på resirkulering av søppel, betale miljøgebyr når vi flyr etc. kun fordi vi i fremtiden velger å bo grønt, og velger en grønn livsstil.

Arkitektene har i hvert fall begynt å vise at det går å bo ultramodert i 2011 i grønne boliger. Det liker jeg.

Bildene er lånt ifra internett.

 

 

 

Read Full Post »

Midt mellom to vindmølleparker på øyen Tenerife står snart 25 bioklima-boliger ferdige til utleie. En internasjonal arkitekturkonkurranse ledde frem til spennende og miljøvennlige boliger, der husen er helt selvforsørgende. Sonder måler vind, temperatur, sol, fukt etc. og natur og bolig analyseres nøye for å lage bedre miljøvennlig teknologi for fremtiden.

Boligene er bygget i gjenbruksmaterialer eller i materialer som er enkle å gjenvinne. Vannet til de 25 boligene kommer ifra et eget anlegg der man lager drikkbart vann av saltvann fra havet.

Bak prosjektet står ITER (du finner deres hjemmesider her) og prisen for å bygge denne ecobyen kom på over €10 millioner.

Det vil koste mellom kr. 2000-3000 per natt å leie et av husene med tre soverom på «øyen med evig vår». Ingen bensindrevne biler er tillatt på området, men det vil finnes elbiler og sykler til låns og leie ved anleggets besøkssenter.

Read Full Post »

Det har kommet nye retningslinjer for husprodusenter i 2010, der bl.a. energivinduer og mer isolasjon skal gjøre husene mer «grønne». Allerede i 2006 lanserte FNs miljøprogram (Unep) en kampanje, Green Building
Initiative, sammen med de største entreprenørene i verden for å få flere til å bygge «grønt» i følge Ellenor Mathisens artikkel i DN Magasinet i 2007.

På verdensbasis arbeider over 100 millioner mennesker tilknyttet denne industrien, og dette er et grep for å få ned klimautslippene. Det finnes også en nasjonal standard i USA, «Leadership in Energy and Environmental Design (Leed)», som ble opprettet i 2000. Det er ca 260 bygninger som er sertifisert i Leed og her kan man oppnå Gull, Silver og Platina-nivåer som viser hvor miljøvennlig en byggning er.

Annen interessant lesing på området finnes i byggahus.se sin artikkel «25 experiment i grön arkitektur» av Marlene Eskilsson.

I BBC-programmet Grand Designs har også flere prosjektet hatt fokus på «eco-houses», bl.a. The Underground House i Cumbria.

Dette er et område vi kommer tilbake til!

Read Full Post »