Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Frank Gehry’

 

Kritikken mot modernismen startet allerede på 60-tallet. Med forandringens vinder i bunn begynte man å søke nye formspråk og en samlende karakteristikk på all den arkitekturen som prøvde å utvikle seg fra modernismen ble til Postmodernismen. Postmodernismen omfatter alt ifra de retningene som definerer seg som kritikere til modernismen til nyrasjonalisme og annen moderne arkitektur. Et eksempel fra Norge er Karl Johans gate nummer 7. Se bilde til høyre. Tidsepoken for Postmodernismen kan sies være parallell med mye annen arkitekur og strekker seg faktisk helt ifra 1960-tallet frem til i slutten av 90-tallet om enn at begrepet ikke helt eksisterte i begynnelsen.

Begrepet ble omnevnt fra midten av 70-tallet av bl.a. av arkitekten Charles Jencks. I følge Wikipedia definerte han postmodernisme som «dobbel koding – en kombinasjonen av moderne teknikk med noe annet (vanligvis tradisjonelle bygninger)».

Postmodernismens arv er derfor et brokete omfang av bygninger som både har måttet tåle mye kritikk og ikke alltid har vært helt «heldige» i sitt uttrykk. Andre postmodernistiske bygninger har vært sett på som spenstige kunstobjekter som f.eks. Frank Gehry’s Guggenheimmuseum i Bilbao, Spania fra 1997 (bilde til venstre).

Postmodernismen innholder alltså et brett spekter av arkitektur og må alltså tåle å ikke være en enhetlig arkitektonisk stilart.

Den arkitektoniske utviklingen som har skjedd fra 70-tallet og frem til i dag er i mine øyne den mest spennende. Arkitekter i dag bruker modernismens «fremtidsrettede» tenking og enkelhet i kombinasjon med Postmodernismens varierte og spennende «mulighetsarkitektur». Tilsammen lages derfor boliger og bygninger i dag som tør å hente inspirasjon fra flere stilarter, mikse dem og få frem funksjonelle bygninger med høyt designnivå og materialmessig gode løsninger. God ingeniørkunst mikset med kunstnerlighet og funksjon fra arkitektens penn har derfor gitt oss nye landmerker å hvile øynene på. Både innenfor boligarkitektur og offentlig arkitektur. Se f.eks. Villa Varner på Nesøya (2003-2004) og Den nye norske Opera (2003-3008) . Det er arven fra modernismen og postmodernismen sammen som har fått oss hit. Ikke kritikken av modernismen til tross for at det var grobunnen for utviklingen. Bildene er lånt ifra internett.

 

Reklamer

Read Full Post »