Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘ecobolig’

Ecoboliger av halm er ikke akkurat det det finnes flest av i Norge. Men det er et miljøvennlig materiale, og det begrenser nødvendigvis ikke arkitekturen. Mange tidlige halmhusprosjekt har vært koblet til mennesker som har valgt en 100% naturvennlig levestil og derfor har halm fått en litt «alternativ» merkelapp. Men som byggematerial er halm faktisk svært positivt, det er bl.a. giftfritt, krever lite energi og er rimelig.  På nettstedet Halmhuset kan man f.eks. få kjøpt en bok om et halmhusprosjekt. Boligen får du sett på bildet til ovenfor.

Plantegningen ser du i bildet til høyre. Trykk på det for å forstørre det.

Boligen har ikke noen spesielle særpreg kun fordi den har isolasjon av halm, kun noe tykkere vegger.

Et annet nettsted som tilbyr en bok om sitt halmhusprosjekt er A house of Straw. Carolyn Roberts og hennes hjelpere bygget en halmstråbolig til kun $50.000. En bolig som bruker kun 5-10 kwh per døgn.

Andrew Morrison tilbyr e-kurs i halmhusbygging på nettstedet StrawBale. Den svenske ideelle foreningen Etik og Energi gir mye informasjon på sitt nettsted om energiriktig, miljøvennlig og bærekraftig husbygging.

Byggentreprenøren NCC utførte i slutten av 2011 en undersøkelse som viste at tre av fire er villige til å betale for å bo i en energieffektiv bolig. Fire av fem er også villige til å forhøre seg om boligen er bygget på en miljøvennlig måte. Dette er gode nyheter for fremtiden.

Read Full Post »

Når TEK10 (for mer informasjon sjekk nettsiden for byggeregler her) tok over for TEK07 var det ikke de store forandringene som kom. Noen av endringene var skjerpet krav til årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad, strengere krav til bruk av glassareal (maks 20% av oppvarmet areal BRA) og forbud mot å installere oljekjel. TEK 10 innholder at alle bygg må oppfylle bestemte minstekrav. Dette er for å sikre at standarden til den enkelte bygningsdel ikke senkes under det akseptable gjennom tekniske bytter og omfordeling av tiltak. Minstekravene omhandler U-verdier for yttervegger, tak, gulv og vinduer/ dører, samt krav til lufttetthet og solskjerming, men ikke varmeveksling osv. Men hvis man da ønsker å gå et skritt lenger, å bygge en enn mer energieffektiv bolig? Hva sikter man til da? Hva er en Ecobolig i Norge?

Norges forskningsråd og NTNU samlet seg i 2009 om å etablere et forskningssenter rundt ideen med Zero Emission Buildings (boliger med null utslipp). I norsk arkitektur og forskning pågår nå arbiedet med å lage et norsk passivhus. Et hus som står for bærekraftighet igjennom hele linjen. I slutten av 2011 fikk Norges forskningsråd en søknad fra en rad intressenter i norsk boligbygging om å få muligheten til å evaluere boliger med lav energibehov (EBLE).

Mesterhus var først ut i 2010 å leverere et kataloghus i henhold til passivhusreglene. I mai 2010 kunne en familie i Bodø flytte inn i kataloghuset Karita (bilde til venstre). En bolig som i tillegg til å følge TEK10 hadde ekstra isolasjon, tykkere vegger og dermed lavere energibruk. For å lykkes med å lage gode norske passivhus er det flere ting de fleste er enige om at man bør vite mer om og finne gode løsninger til. Bl.a. må man finne ut hva reell energibesparelse i forhold til TEK10 faktisk er, man må få vite mer om hvordan det er å bo i et passivhus, det må undersøkes hvilken risiko det er for fukt i konstruksjoner og hvordan hele byggeprosessen skal være en del av en bærekraftig arkitektur.

Uansett hva en energieffektiv og bærekraftig bolig vil ha for navn i fremtiden er det meget spennende å følge med på hva som skjer innenfor forskningen på dette området. Med forskning og erfaring vil vi kunne oppnå god grønn norsk arkitektur som også vil tåle dagens lys i forhold til god design.

Flere og flere norske ecoboliger blir nå bygget, med liten påvirkning på miljøet, og som samtidig er pene å se på. Jeg håper at Stordalen og andre prominente boligkjøpere begynner å etterspørre grønne løsninger, da vil det gå raskere til vi andre får det også.

 

 

 

Read Full Post »