Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘arkitekthonorar’

Du tror kanskje at det sprekker lommeboken din å bruke arkitekt til å tegne drømmehuset? Vi har utfordret den oppfatningen og funnet ut at å designe ditt hus faktisk kan være besparende.

Av: Anne Lene Blystad og John-Erik Hassel

Arkitekter påpeker at det endelige resultatet er et hus du gjerne skal bo i lenge, kanskje flere tiår, og at investeringen med en arkitekt blir som en smule i havet av alt du får igjen.

– Med en arkitekt vil du heller sannsynligvis ikke være misfornøyd med en ugunstig planløsning etter noen år, sier direktør i Arkitektbedriftene, tidligere Norges Praktiserende arkitekter, Harald Eriksen.

Det har blitt in i tiden å bruke arkitekt, og etterspørselen er stigende. Dette er tegn på at mange allerede har forstått lønnsomheten i hjelp til å designe drømmen.

– Timeratene er ikke så høye som folk skal ha det til, og dessuten kan man få igjen på at huset er funksjonelt og tilpasset deg, samt spare inn en del på byggekostnader, sier Eriksen.

Hva ønsker du?

Hvor mye det koster å bruke en arkitekt kommer an på hva du ønsker og hvor mye tid det tar. Anslagsvis vil det koste mellom 30 000 kr og 300 000 kr å bruke arkitekt for en vanlig enebolig (reds. kommentar).

– De har en timeslønn på alt mellom 500-1500 kroner pluss moms, så hva den endelige prisen blir kommer an på hvor mange timer han eller hun bruker, sier fagsjef i Arkitektforbundet Halvor Westgaard.

Utover dette er det flere ulike faktorer en arkitekt tar med når han anslår en pris på hvor mye det vil koste. Noen bruker også prissetting basert på totale byggekostnader.

Mange arkitekter sier ca 10% av den totale byggekostnaden. (reds. kommentar.)

– Arkitekten ser på behovet til kunden, og om det er en utvidelse av eksisterende hus og hvor krevende eller enkelt det er, for å nevne noe, sier han.

Det billigste alternativet kan være å bruke en arkitekt til ei skisse og overlate resten til en entreprenør. Dette er imidlertid kanskje ikke den beste investeringen.

– Legger du i mer, rundt et par hundre tusen kroner, vil det inkludere alle rådene, verdiskapningen og trivsel han påfører bygget, sier Eriksen.

Han legger til:

– Noe som gir deg akkurat det huset du ønsker. Dette er et samarbeid hvor du spiller en viktig rolle underveis med de forslag og ønsker du har.

Arkitektenes fagforbund har fastslått en fastpris basert på 1-1,2 timer pr. m2 for komplett ytelse.

– En komplett ytelse inkluderer arbeidstegninger, byggemelding, teknisk beskrivelse med mengdeberegning, detaljtegninger, tegninger for teknisk elektro- og rørutstyr samt skjemaer for vinduer, dører, peis, kjøkken og rombehandling til anbudsutsendelse. Kontrahering av utførende og oppfølging på byggeplassen utføres etter medgått tid, sier sivilarkitekt Petter Kongsli, Rådsmedlem av Avtalerådet og leder av kontraktskomiteen i Arkitektbedriftene.

Å bruke arkitekt er ofte billigere enn å bruke entreprenører. Det spares ofte inn på hvordan de utnytter huset og for eksempel strømforbruket.

– Arkitektene er flinke til å vurdere lysforholdene. De tenker på hvor solen står og hvordan de best kan utnytte ettermiddagslys ved å for eksempel tilpasse størrelsen på vinduene, så man ikke sløser med energi, sier Eriksen.

Ved å bruke arkitekt unnslipper du også fasitløsningen på et hus, gjennomsnittshuset som skal passe alle. De er dyktige på å formgi og tenke på romfølelse noe som igjen er med på å gi deg det du ønsker.

– Dette er skreddersydd deg og utnytter og er tilpasset tomten du har, sier arkitekt Einar Hagem i arkitektfirmaet Lund og Hagem. – Rommenes størrelse er også tilpasset deg, sier Eriksen.

Hvis du ønsker å selge ditt hus etter noen år kommer du også å merke at verdien på huset er høyere hvis det er arkitekttegnet og finnes kun i et eksemplar.

Det kreves tid og engasjement å bygge hus. Når man setter i gang en slik prosess er det viktig å innhente all mulig informasjon. Som i alle bransjer finnes det gode og dårlige rådgivere.

La ikke arkitekten få hele ansvaret før du som kunde har fått gå igjennom alle mulige tanker og ideer du har. Kanskje er det bedre å late en bygningsingeniør ta hånd om byggeprosessen om f eks arkitektens sterke side er det ”kunstnærlige”. Men resultatet ved å bruke arkitekt som tilpasser hele huset til kundens livsstil og ønsker er med aller største sannsynlighet langt mye bedre enn det å velge et ferdighus.

 

 

(Denne artikkelen er publisert på nytt da det er den mest leste på Byggdinbolig noensinne. Den ble første gang publisert den 6. august 2009 under rubrikken -Å bygge med arkitekt er alt for kostbart? Informasjonen kan være noe foreldet.)

Read Full Post »

Du tror kanskje at det sprekker lommeboken din å bruke arkitekt til å tegne drømmehuset? Vi har utfordret den oppfatningen og funnet ut at å designe ditt hus faktisk kan være besparende.

Av: Anne Lene Blystad og John-Erik Hassel

Arkitekter påpeker at det endelige resultatet er et hus du gjerne skal bo i lenge, kanskje flere tiår, og at investeringen med en arkitekt blir som en smule i havet av alt du får igjen.

– Med en arkitekt vil du heller sannsynligvis ikke være misfornøyd med en ugunstig planløsning etter noen år, sier direktør i Arkitektbedriftene, tidligere Norges Praktiserende arkitekter, Harald Eriksen.

Det har blitt in i tiden å bruke arkitekt, og etterspørselen er stigende. Dette er tegn på at mange allerede har forstått lønnsomheten i hjelp til å designe drømmen.

– Timeratene er ikke så høye som folk skal ha det til, og dessuten kan man få igjen på at huset er funksjonelt og tilpasset deg, samt spare inn en del på byggekostnader, sier Eriksen.

Hva ønsker du?

Hvor mye det koster å bruke en arkitekt kommer an på hva du ønsker og hvor mye tid det tar. Anslagsvis vil det koste mellom 30 000 kr og 300 000 kr å bruke arkitekt for en vanlig enebolig (reds. kommentar).

– De har en timeslønn på alt mellom 500-1500 kroner pluss moms, så hva den endelige prisen blir kommer an på hvor mange timer han eller hun bruker, sier fagsjef i Arkitektforbundet Halvor Westgaard.

Utover dette er det flere ulike faktorer en arkitekt tar med når han anslår en pris på hvor mye det vil koste. Noen bruker også prissetting basert på totale byggekostnader.

Mange arkitekter sier ca 10% av den totale byggekostnaden. (reds. kommentar.)

– Arkitekten ser på behovet til kunden, og om det er en utvidelse av eksisterende hus og hvor krevende eller enkelt det er, for å nevne noe, sier han.

Det billigste alternativet kan være å bruke en arkitekt til ei skisse og overlate resten til en entreprenør. Dette er imidlertid kanskje ikke den beste investeringen.

– Legger du i mer, rundt et par hundre tusen kroner, vil det inkludere alle rådene, verdiskapningen og trivsel han påfører bygget, sier Eriksen.

Han legger til:

– Noe som gir deg akkurat det huset du ønsker. Dette er et samarbeid hvor du spiller en viktig rolle underveis med de forslag og ønsker du har.

Arkitektenes fagforbund har fastslått en fastpris basert på 1-1,2 timer pr. m2 for komplett ytelse.

– En komplett ytelse inkluderer arbeidstegninger, byggemelding, teknisk beskrivelse med mengdeberegning, detaljtegninger, tegninger for teknisk elektro- og rørutstyr samt skjemaer for vinduer, dører, peis, kjøkken og rombehandling til anbudsutsendelse. Kontrahering av utførende og oppfølging på byggeplassen utføres etter medgått tid, sier sivilarkitekt Petter Kongsli, Rådsmedlem av Avtalerådet og leder av kontraktskomiteen i Arkitektbedriftene.

Å bruke arkitekt er ofte billigere enn å bruke entreprenører. Det spares ofte inn på hvordan de utnytter huset og for eksempel strømforbruket.

– Arkitektene er flinke til å vurdere lysforholdene. De tenker på hvor solen står og hvordan de best kan utnytte ettermiddagslys ved å for eksempel tilpasse størrelsen på vinduene, så man ikke sløser med energi, sier Eriksen.

Ved å bruke arkitekt unnslipper du også fasitløsningen på et hus, gjennomsnittshuset som skal passe alle. De er dyktige på å formgi og tenke på romfølelse noe som igjen er med på å gi deg det du ønsker.

– Dette er skreddersydd deg og utnytter og er tilpasset tomten du har, sier arkitekt Einar Hagem i arkitektfirmaet Lund og Hagem. – Rommenes størrelse er også tilpasset deg, sier Eriksen.

Hvis du ønsker å selge ditt hus etter noen år kommer du også å merke at verdien på huset er høyere hvis det er arkitekttegnet og finnes kun i et eksemplar.

Det kreves tid og engasjement å bygge hus. Når man setter i gang en slik prosess er det viktig å innhente all mulig informasjon. Som i alle bransjer finnes det gode og dårlige rådgivere.

La ikke arkitekten få hele ansvaret før du som kunde har fått gå igjennom alle mulige tanker og ideer du har. Kanskje er det bedre å late en bygningsingeniør ta hånd om byggeprosessen om f eks arkitektens sterke side er det ”kunstnærlige”. Men resultatet ved å bruke arkitekt som tilpasser hele huset til kundens livsstil og ønsker er med aller største sannsynlighet langt mye bedre enn det å velge et ferdighus.

Read Full Post »